Căutare avansată proiecte

Proiecte de cercetare finanţate din bugetul de stat,
Academia de Ştiinţe a Moldovei

Nr.
d/o
Titlul proiectuluiDirector de proiect, gradul ştiinţific Termenul de realizare a proiectului
1Energetica Moldovei 2012. Aspecte regionale ale dezvoltării
dr.hab Berzan Vladimir
2012
2Metode fizice în chimia coordinativă şi supramoleculară, ediţia a XVII-a
dr.hab Turtă Constantin
2012
3Optimizarea supravegherii epidemiologice în infecțiile nosocomiale.
dr.hab Prisacari Viorel
2012
4Academicianul I.A.Krupenicov – 100 de ani
dr. Leah Tamara
2012
5Materiale şi structuri nanoporoase cu gradient de porozitate variabil pentru aplicaţii in optică şi optoelectronică
dr. Ghimpu Lidia
2010 - 2011
6Aplicarea Georadarul pentru investigaţii geologice şi geoecologice complexe
dr. Bogdevici Oleg
2010
7Echipamentul şi utilajul necesar pentru multiplicarea speciilor valoroase şi implementarea lor în diverse ramuri a economiei naţionale.
dr. Ciorchina Nina
2010
8Tratamentul durerii cronice si nevralgice
dr.hab Timirgaz Valeriu
2010
9Asamblarea instalaţiei experimentale pentru cercetarea regimurilor de gaze privind păstrarea de lungă durată a fructelor soiurilor noi de măr cultivate în Moldova.
dr.hab Bujoreanu Nicolae
2010
10Abordări Algoritmice pentru Analiză şi Optimizare a Proceselor Decizionale pe Reţele Stocastice
dr.hab Lozovanu Dmitrii
2010
11Articolele de bijuterii din spaţiul Carpato-Nistrean în contextul relaţiilor culturale cu Europa de Est în secolele XIII-XX
dr.hab Stăvilă Tudor
2009 - 2010
12Ulicii şi tiverţii în contextul legăturilor cultural-istorice din Europa de Est, Sud-Est şi Centrală
dr. Reabţeva Svetlana
2009 - 2010