Căutare avansată proiecte

Proiecte de cercetare finanţate din bugetul de stat,
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală

Nr.
d/o
Titlul proiectuluiDirector de proiect, gradul ştiinţific Termenul de realizare a proiectului
1Patrimoniu etnografic și natural al Republicii Moldova - salvgardare muzeală pentru sporirea coeziunii sociale
,dr. Prohin Andrei
2020 - 2023
2Sintezele ştiinţifice ale patrimoniului etnografic şi natural
dr. Buzilă Varvara
2015 - 2018
3Interpretarea ştiinţifică a patrimoniului muzeal în contextul sporirii interesului faţă de identitate şi autenticitate
ing. Ursu Mihail - 2011
ing. Ursu Mihail - 2012
dr. Ursu Mihai - 2013
dr. Ursu Mihai - 2014
2011 - 2014
4Evidenţierea schimbărilor în componenţa tereofaunei ce au avut loc la limita Miocen-Pliocen pe Platforma Moldovenească
dr. Delinschi Andrian
2010 - 2011
5Probleme actuale ale politicii europene de securitate şi apărare. Implicaţii asupra Republicii Moldova
dr.hab Manolache Constantin
2008 - 2009
6Cantemireştii – o celebră dinastie din sec. XVII-XVIII
dr.hab Eşanu Andrei
2008
7Dinastia Cantemir sec XVII-XVIII. Bibliografie istorică universală
dr. Cereteu Igor
2008 - 2009
8Creaţia epistolară a lui Dimitrie Cantemir (cercetare şi elaborarea unei monografii)
dr.hab Ţvircun Victor
2008