Căutare avansată proiecte

Proiecte de cercetare finanţate din bugetul de stat,
AZAT-SU

Nr.
d/o
Titlul proiectuluiDirector de proiect, gradul ştiinţific Termenul de realizare a proiectului
1Producerea unui tip de dezinfectant de marcă "Esan" conform tehnologiilor de inovare
dr. Spatarenco Afanasii
2010