Căutare avansată proiecte

Proiecte de cercetare finanţate din bugetul de stat,
Parcul ştiinţifico-tehnologic „ACADEMICA“

Nr.
d/o
Titlul proiectuluiDirector de proiect, gradul ştiinţific Termenul de realizare a proiectului
1Ajustarea sectoarelor tehnologice de gestionare a deseurilor de producere galvano-metalice, substantelor si reagentilor chimice in produse consumabile (marfuri) – pigmente, pesticide.
dr. Şişcovschi Gheorghe
2013
2Implementarea tehnologiei inovaţionale de prelucrare a deşeurilor şi confecţionarea modelelor experimentale ale granulatorului VAP-7
dr. Raţă Ion
2010