Căutare avansată proiecte

Proiecte de cercetare finanţate din bugetul de stat,
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova

Nr.
d/o
Titlul proiectuluiDirector de proiect, gradul ştiinţific Termenul de realizare a proiectului
1Monitorizarea științifico-pedagogică și asigurarea medico-biologică a procesului de antrenament a sportivilor din loturile naționale pentru pregătirea către concursurile de anvergură (jocurile olimpice, campionatele mondiale și europene)
dr.hab Manolachi Veaceslav
2020 - 2023
2Concepția integrată a sportului național buna guvernanță, protejarea minorilor, combaterea dopajului și a corupției
dr. Budevici-Puiu Liliana
2020 - 2023
3Teoria și praxiologia pregătirii managerial-legislativ-sportive a specialiștilor din domeniu în societatea cunoașterii
dr. Budevici-Puiu Liliana
2020 - 2022
4Bazele teoretico metodologice și aspectele aplicative ale dezvoltării capacităților de forță la sportivii de performanță
dr. Manolachi Victor
2020
5Promovarea valorilor sportului național în comunitatea școlară
dr. Budevici-Puiu Liliana
2019
6Sport. Olimpism. Sănătate.
dr.hab Manolachi Veaceslav
2019
7Socializarea adolescenților prin practicarea formelor turismului activ
dr. Onoi Mihail
2018 - 2019
8Asigurarea ştiinţifico-metodică a procesului de antrenament al loturilor naţionale ale Republicii Moldova pentru Jocurile Olimpice, campionatele europene şi mondiale (2015-2018)
dr.hab Manolachi Veaceslav
2015 - 2018
9Strategii de implementare a metodelor diagnostice în procesul de antrenament şi competiţii al sportivilor de performanţă din loturile naţionale ale Republicii Moldova
dr.hab Manolachi Veaceslav
2011 - 2014
10Tendinţe contemporane pentru menţinerea unui regim de viaţă sănătos, prin profilaxia şi recuperarea deficienţilor aparatului locomotor la populaţia de vîrstă şcolară prin metode fizice
dr. Zavalişca Aurica
2011 - 2014
11Bazele teoretico-metodologice şi empirice ale învăţămîntului preuniversitar şi universitar de cultură fizică.
Danail Serghei
2008 - 2010
12Bazele teoretico - metodologice ale organizării şi desfăşurării activităţilor de cultură fizică de recuperare cu diferite vîrste ale populaţiei din Republica Moldova.
dr. Aftimiciuc Olga
2008 - 2010
13Studiu ştiinţifico-metodic al potenţialului biomotric uman în cadrul activităţilor sportive de înaltă anvergură şi artă şcenică.
Iliin Grigore
2008 - 2010
14Elaborarea şi implementa-rea managementului educaţiei la distanţă în contextul campusului virtual.
Budevici Anatolie
2008 - 2010