Căutare avansată proiecte

Proiecte de cercetare finanţate din bugetul de stat,
Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecţia“

Nr.
d/o
Titlul proiectuluiDirector de proiect, gradul ştiinţific Termenul de realizare a proiectului
1Diminuarea situației pandemice cu COVID-19 prin extinderea soiurilor noi de grâu și orz de toamnă de calitate înaltă adaptate la schimbările climatice, (GOSCASC)
dr.hab Postolati Alexei
2020 - 2021
2Managementul agroecologic a agroecosistemelor cu culturi de câmp adaptat la provocările agriculturii moderne din R. Moldova
dr.hab Boincean Boris
2020 - 2023
3Managementul durabil a ecosistemelor agricole cu culturi de câmp pe cernoziomul tipic din Republica Moldova
dr.hab Boincean Boris
2015 - 2018
4Crearea soiurilor şi hibrizilor înalt productivi de culturi de cîmp, adaptaţi la condiţiile stresante de mediu, producerea de seminţe primare şi perfectarea tehnologiilor de soi ale plantelor de câmp
dr. Vozian Valeriu
2015 - 2018
5Proiectarea, producerea şi încercarea combinatorului multifuncţional pentru prelucrarea solului KSPS8
dr. Boaghii Ion
2015
6Dezvoltarea proceselor inovaţionale în Incubatorul de inovare "Antreprenorul inovativ" şi a infrastructurii acestuia în anul 2014
dr. Vozian Valeriu
2014
7Organizarea şi funcţionarea Incubatorului de antreprenoriat inovaţional "Antreprenorul inovativ", crearea şi dezvoltarea infrastructurii acestuia în anul 2013
dr. Vozian Valeriu
2013
8Monitorizarea şi adaptarea la variaţia schimbărilor umedităţii solului în condiţiile încălzirii globale
dr.hab Boincean Boris
2013 - 2015
9Crearea soiurilor şi hibrizilor competitivi de culturi de cîmp, perfecţionarea tehnologiilor de cultivare, elaborarea şi perfecţionarea sistemului de agricultură durabilă
dr. Vozian Valeriu
2011 - 2014