Implementarea tehnologiei de prelucrare a cerealelor şi leguminoaselor prin metoda de extruzie termoplastică

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Ţislinscaia Natalia Ion
08.164.65T
2008
Institutul de Tehnologii Alimentare
2009
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Proiecte de inovare şi transfer tehnologic
Biotehnologii agricole, fertilitatea solului şi securitatea alimentară.2008-01-01 - 2009-12-31
2008
Vor fi determinate regimurile de pregătire a cerealelor şi leguminoaselor pentru extruzie şi va fi elaborată schema tehnologică. Vor fi determinate regimurile de extruzie şi caracteristicile produselor obţinute SF (I redacţie).
2009
Vor fi elaborate: - Linia tehnologică (cu extruderul cu şnec dublu) de fabricare a produselor alimentare extrudate; - Procesul verbal al testării liniei tehnologice; - Instrucţiunea tehnologică, Standardul de firmă pentru produse cerealiere extrudate; - Linia tehnologică (cu extruderul cu un singur şnec) de fabricare a nutreţului pentru animale; - Procesul verbal de aprobare a liniei de producere a nutreţului pentru animale; - Proiectul instrucţiunii tehnologice pentru producerea nutreţului.
2008
126.0
2009
126.0
2008
0.0
2009
0.0