Tehnologii avansate în structura dezvoltării durabile a sistemelor inovaţionale din Republica Belarus şi Republica Moldova: problema concordanţei valorilor noosferice

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Rusandu Ion Constantin
08.820.08.03BF
2008
Institutul de Filozofie,Sociologie şi Ştiinţe Politice
2009
Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AȘM
Proiecte bilaterale
Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă.Fundamental2008-01-01 - 2009-12-31
2008
Va fi elaborată metodologia cercetării. Vor fi studiate problemele actuale ale societăţii în contextul dezvoltării durabile. Va fi analizat impactul globalizării asupra schimbărilor din societate şi conştiinţei sociale.
2009
Vor fi evidenţiate tendinţele generale şi particularităţile specifice care au loc în societate în procesul dezvoltării durabile. Vor fi stabilite modalităţile de evaluare a impactului politicilor informaţionale şi inovaţionale asupra circuitului de valori în societatea contemporană. Vor fi evidenţiate particularităţile dezvoltării durabile în vederea constituirii valorilor noosferice. Vor fi stabilite interconexiunile dintre valorile tradiţionale şi cele noosferice în contextul dezvoltării durabile.
2008
50.0
2009
100.0
2008
0.0
2009
0.0