Dominantele socio-ecologice ale proceselor de integrare şi adaptare ale populaţiei în spaţiul post-sovietic european în contextul globalizării (analiză comparativă Federaţia Rusă – Republica Moldova)

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Ciobanu Vitalie Nicolae
08.820.07.02RF
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Proiecte bilaterale
Edificarea statului de drept şi punerea în valoare a patrimoniului cultural şi istoric al Moldovei în contextul integrării europeneFundamental2020-01-01 - 2009-12-31
2008
Va fi acumulată şi sistematizată informaţia tehnico-ştiinţifică, ecologică şi socială, necesară pentru realizarea proiectului. Va fi creat aparatul categorial pentru descrierea şi studierea fenomenelor social-ecologice în contextul transformării societăţii în condiţiile globalizării. Va fi realizată adaptarea şi dezvoltarea concepţiei reflectării situaţiei social-ecologice asupra comportamentului social al diferitor pături şi grupuri ale populaţiei. Va fi elaborată concepţia originală a interacţiunii fenomenelor social-ecologice şi proceselor integraţional - adaptive. Vor fi create modelele particulare de bază ale influenţei procesului de globalizare asupra situaţiei social-ecologice.
2009
Va fi obţinut algoritmul categoriilor utilizate în descrierea şi cercetarea comparativă a fenomenelor socio-ecologice. Va fi elaborată o concepţie originală ce va elucida interacţiunea fenomenelor socio-ecologice şi a proceselor de integrare şi adaptare.
2008
69.0
2009
135.0
2008
0.0
2009
0.0