Identificarea, documentarea, cercetarea şi punerea în valoare a colecţiilor de patrimoniu muzeal

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Sava Eugen Nicolae
11.817.07.40A
Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Edificarea statului de drept şi punerea în valoare a patrimoniului cultural şi istoric al Moldovei în contextul integrării europeneAplicativ2011-01-01 - 2012-12-31
2011
Va fi creat un sistem riguros de evidenţă ştiinţifică a patrimoniului arheologic, ce va permite reevaluarea şi revalorificarea bunurilor arheologice, acumulate pe parcursul a cinci decenii de institutul de specialitate din cadrul AŞM. Va fii elaborat catalogul de colecţie “Oglinzile sarmatice din spaţiul pruto-nistrean”. Vor fi sistematizate colecţiile muzeale de documente şi acte, de carte vest-europeană şi întocmit Catalogul de colecţie “Acte în limba română tipărite în Basarabia (1812-1918)”. Va fi dezvoltat şi perfecţionat în continuare sistemul informaţional, completată Baza de date a patrimoniului muzeal. Va fi efectuată valorificarea publică a colecţiilor muzeale prin expunere, organizarea şi promovarea expoziţiilor naţionale şi internaţionale, inclusiv: “O cartografie a moşiilor de altădată”, “Moldova independentă”, “Industria prelucrării osului şi cornului în spaţiul pruto-nistrean din preistorie până în perioada evului mediu timpuriu: repere cronologice”, “Chişinăul la 575 de ani”.
2012
Vor fi cercetate şi sistematizate colecţiile de patrimoniu muzeal: colecţia de porţelanuri, colecţia documentară despre războaiele ruso-turce, sec. XVIII- XIX, colecţia de numismatică medievală şi încadrarea lor în circuitul ştiinţific şi public prin diverse forme, inclusiv prin publicarea monografiei „Comunităţi săteşti în spaţiul pruto-nistrean. Siturile de la Moleşti şi Durleşti”, a două numere ale revistei Tyragetia. Va fi creat sistemul ştiinţific de documentare a patrimoniului arheologic prin continuarea procesului de evidenţă ştiinţifică a artefactelor arheologice. Va fi completată Baza de date de patrimoniu muzeal prin întocmirea fişelor de evidenţă analitică la bunurile culturale din patrimoniul muzeului şi pentru piesele ce vor intra în fondurile instituţiei. Va fi efectuată valorificarea publică a patrimoniului muzeal prin organizarea şi promovarea demersurilor expoziţionale în ţară şi peste hotare.
2011
1537.4
2012
1619.7
2011
0.0
2012
0.0