Descentralizarea axiologică în societatea bazată pe cunoaştere (aspecte filosofice)

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Pascaru Ana Ilarion
11.817.07.23F
2011
Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AȘM
2012
Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AȘM
2013
Institutul de Istorie al AŞM
2014
Institutul de Istorie al AŞM
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Patrimoniul Naţional şi dezvoltarea societăţiiFundamental2020-01-01 - 2014-12-31
2011
Elaborarea concepţiei şi determinarea metodologiei cercetării. Evaluarea fenomenului descentralizării axiologice, elucidarea aspectelor axiologice ale umanizării ştiinţei, fundamentarea structurii identitare între diferenţă şi asemănare şi identificarea caracterului noilor mitologii ale contemporaneităţii, diseminarea particularităţilor fenomenului de estetizare a vieţii, nuanţarea caracterului aporetic al moralei, clasificarea centrelor valorice şi evidenţierea particularităţilor societăţii bazate pe cunoaştere, inclusiv a celei moldoveneşti.
2012
Vor fi definite conceptele proxime în problematica cercetărilor, elucidate polidimensionalitatea fenomenului descentralizării axiologice privind: umanizarea ştiinţei, asemănare şi diferenţă în structura identitară, tendinţe de derapare de la criteriile esteticii clasice şi diseminarea particularităţilor procesului estetizării vieţii, conturarea caracterului relaţional al moralei, semnificantul societăţii bazate pe cunoaştere.
2013
Vor fi determinate conexiunile conceptuale între modurile de abordare şi prezentare a problematicii proiectului odată cu defi nirea caracterului multidimensional al fenomenului descentralizării axiologice; stabilite noi parteneriate în vederea extinderii cadrului de cercetare; elaborate în baza compartimentelor proiectului articole pentru reviste de specialitate naţionale şi internaţionale şi culegeri de articole care vor elucida: aspecte axiologice ale umanizării ştiinţei; structura identitară între diferenţă şi asemănare; particularităţile societăţii bazate pe cunoaştere, inclusiv în cadrul celei moldoveneşti; caracterul noilor mitologii ale contemporaneităţii; tendinţe de derapare de la criteriile esteticii clasice şi diseminarea caracteristicilor fenomenului de estetizare a vieţii; nuanţarea caracterului aporetic al moralei.
2014
Vor fi sistematizate modurilor de abordare și prezentare a rezultatelor. Vor fi evaluate dimensiunile paradigmatice, valențiale, metalogice ale descentralizării axiologice. Se vor stabili noi parteneriate în vederea cercetării în continuare a problematicii; vor fi elaborate, în baza compartimentelor proiectului, studii științifice pentru reviste de specialitate naționale și internaționale, pentru culegeri de articole în care se vor reflecta aspectele axiologice ale umanizării științei; structura identitară între diferență și asemănare; particularitățile societății bazate pe cunoaștere, inclusiv ale manifestării ei în cadrul societății moldovenești; caracterul noilor mitologii ale contemporaneității; tendințele de derapare de la criteriile esteticii clasice și diseminarea caracteristicilor fenomenului de estetizare a vieții; fundamentarea fenomenologică a unei etici bazate pe deschiderea spre alteritate. Validarea rezultatelor va finaliza cu elaborarea unei monografii colective.
2011
335.5
2012
467.0
2013
399.9
2014
549.6
2011
0.0
2012
0.0
2013
0.0
2014
0.0