Elaborarea şi cercetarea tehnologiilor combinate de sinteză, depunere şi modificare a proprietăţilor radiative şi conductive a micro- şi nanostructurilor semiconductoare II-VI

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
Guţan Valeriu Ion - 2011
dr. Olaru Ion Nicolae - 2014
dr. Olaru Ion Nicolae - 2013
dr. Olaru Ion Nicolae - 2012
11.817.05.28F
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Materiale, tehnologii şi produse inovativeFundamental2011-01-01 - 2014-12-31
2011
Va fi analizată experienţa avansată în domeniul tehnologiilor de sinteză prin aplicarea plasmei. Va fi elaborat proiectul instalaţiei tehnologice pentru sinteza şi depunerea structurilor semiconductoare II-VI micro şi nanodimensionale în plasmă obţinută prin descărcare electrică de tensiune înaltă de tensiune înaltă în impuls. Vor fi elaborate proiectele blocului electronic şi ale camerei tehnologice. Vor fi confecţionate elementele şi asamblată instalaţia tehnologică pentru sinteza şi depunerea structurilor semiconductoare în plasmă obţinută prin descărcare electrică în impuls. Vor fi elaborate metode noi de sinteză şi depunere a structurilor semiconductoare II-VI în plasmă. Vor fi obţinute mostre de structuri semiconductoare sintetizate în plasmă. Vor fi cercetate proprietăţile radiative şi amorfologia suprafeţelor obţinute.
2012
Vor fi elaborate metode noi de sinteză şi depunere a structurilor semiconductoare II-VI prin aplicarea radiaţiei laser UV în impuls şi IR în undă continuă. Vor fi obţinute structuri semiconductoare II-VI sintetizate prin aplicarea radiaţiei laser UV în impuls şi a IR în undă continuă. Vor fi determinate regimurile tehnologice optime de sinteză. Vor fi studiate proprietăţile radiative şi conductive ale structurilor semiconductoare II-VI obţinute.
2013
Va fi analizată experienţa avansată în domeniul de sinteză prin aplicarea radiaţiei laser UV, IR, plasmei şi pirolizei. Va fi elaborată şi lansată instalaţia pentru sinteza şi depunerea structurilor semiconductoare cu aplicarea tehnologiilor combinate. Vor fi elaborate metode noi de sinteză şi depunere a structurilor semiconductoare II-Vi prin aplicarea combinată a radiaţiei laser UV în impuls şi IR în undă continuă, plasmei, pirolizei şi descrise regimurile tehnologice de sinteză. Vor fi analizate rezultatele experimentale de cercetare a proprietăţilor radiative şi conductive a structurilor obţinute. Vor fi determinate regimurile tehnologice optimale de sinteză. Vor fi prezentate mostre de structuri semiconductoare sintetizate cu aplicarea radiaţiei laser UV în impuls şi a IR în undă continuă.
2014
Vor fi elaborate tehnologii de dopare a structurilor semiconductoare II-VI, sintetizate prin piroliză în plasmă, obţinută prin descărcare electrică. Vor fi elaborate tehnologii de dopare a structurilor semiconductoare II-VI, obţinute cu aplicarea radiaţiei laser, pirolizei şi plasmei. Vor fi determinate şi optimizate regimurile tehnologice de sinteză şi depunere a straturilor semiconductoare II-VI subţiri, dopate. Vor fi elaborate recomandații tehnologice de sinteză şi depunere a straturilor semiconductoare II-VI subţiri, dopate.
2011
90.0
2012
90.0
2013
96.7
2014
109.7
2011
0.0
2012
0.0
2013
0.0
2014
0.0