Producerea şi implementarea instalaţiei inovaţionale pentru utilizarea apelor reziduale cu bălegar ale complexelor de porcine şi efectuarea testării acesteia la întreprinderea de stat “Moldsuinhibrid”

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Mihailenco Alexandru
10.824.08.110T
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
Întreprinderea de Stat pentru Cercetare în Selecţia şi Hibridarea Suinelor ”Moldsuinhibrid”
2010
SRL Avantbios
Proiecte de inovare şi transfer tehnologic
Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă.2020-01-01 - 2010-12-31
2010
Se va elabora şi testa în condiţii industriale linia tehnologică de utilizare a apelor reziduale cu bălegar, provenite din ferma ÎS "Moldsuinhibrid" cu scopul de a îmbunătăţi situaţia ecologică şi a proteja mediul adiacent al fermei, se va obţine apă purificată care poate fi utilizată ca apă tehnică, se va produce biogaz pentru necesităţile tehnologice, precum şi îngrăşăminte organică ecologic pură în formă lichidă.
2010
896.1
2010
0.0