Implementarea tehnologiei inovaţionale de prelucrare a deşeurilor şi confecţionarea modelelor experimentale ale granulatorului VAP-7

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Raţă Ion
10.824.08.118T
Parcul ştiinţifico-tehnologic „ACADEMICA“
Proiecte de inovare şi transfer tehnologic
Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă.2010-01-01 - 2010-12-31
2010
Va fi confecţionat modelul experimental. Va fi finisată linia VAP-7K.
2011
Va fi confecţionat modelul experimental. Va fi finisată linia VAP-7K.
2010
700.0
2010
0.0