Asigurarea ştiinţifico-bibliografică a cercetărilor enciclopedice: aspecte teoretico-metodologice

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Varzari Elena Pantelimon
10.817.07.18A
Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan“ a AȘM, IP
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Edificarea statului de drept şi punerea în valoare a patrimoniului cultural şi istoric al Moldovei în contextul integrării europeneAplicativ2010-01-01 - 2010-12-31
2010
Vor fi studiate sursele şi literatura ştiinţifică de specialitate. Va fi arătată evoluţia procesului de cercetare enciclopedica pe plan internaţional şi naţional. Vor fi analizate problemele interacţiunii investigaţiilor bibliografice cu cercetările enciclopedice. Vor fi investigate problemele teoretice ale căutărilor bibliografice tematice. Vor fi formulate propuneri şi recomandări cu caracter teoretic şi practic cu privire la întocmirea corectă a aparatului bibliografic. Vor fi elaborate metode şi procedee concrete de realizare practică a sarcinilor.
2010
250.0
2010
0.0