Proiectarea şi implementarea proiectului inovativ "Staţia de purificare a dejecţiilor suine la ÎS "Moldsuinhibrid"

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Darie Grigorie Efim
09.164.92T
Întreprinderea de Stat pentru Cercetare în Selecţia şi Hibridarea Suinelor ”Moldsuinhibrid”
Proiecte de inovare şi transfer tehnologic
Biotehnologii agricole, fertilitatea solului şi securitatea alimentară.2020-01-01 - 2009-12-31
2009
Va fi construită staţia de purificare a dejecţiilor suine la IS „Moldsuinhibrid”. Vor fi perfectate metodele de purificare aerobe şi anaerobe a dejecţiilor suine în plan de intensificare şi aprofundare a proceselor de purificare biologice cu diminuarea costurilor de epurare. Tehnologia propusă va corespunde normativelor naţionale de calitate a apelor uzate. Apa epurată preventiv şi dezinfectată va fi utilizată pentru necesităţile tehnologice ale întreprinderii, fapt care va contribui la utilizarea raţională a resurselor naturale.
2009
375.0
2009
0.0