Dezvoltarea oftalmologiei în RSSM Moldovenească - aspecte istorice şimedico-sociale (1945-1990)

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Coreţchi Ianoş Gheorghe
18.80012.06.34F
Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”
Proiecte independente pentru tineri cercetători
Patrimoniul Naţional şi dezvoltarea societăţiiFundamental2018-01-01 - 2019-12-31
2018
*****