Instituția căsătoriei și relațiile de rudenie în țara Moldovei (sec. al XVII-lea- înc. sec. al XIX-lea)

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Felea Alina Ulian
20.00208.1908.07
Institutul de Istorie
Programe de Postdoctorat
IV.3) Patrimoniu material și imaterial2020-01-01 - 2022-12-31
2021
**********
2021
120.0
2021
0.0