Promovarea economiei ”verzi” și identificarea facilităților de finanțare în procesul de ecologizare a întreprinderilor mici și mijlocii din Republica Moldova

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Gribincea Corina Alexandru
19.80012.08.18A
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Proiecte independente pentru tineri cercetători
Patrimoniul Naţional şi dezvoltarea societăţiiAplicativ2019-01-01 - 2019-12-31
2019
************