Patrimoniul muzeal și memoria istorică: cercetare, interpretare, prezentare

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Zabolotnaia Lilia Pavel
20.80009.0807.43
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Proiecte din cadrul programelor de stat
IV.3) Patrimoniu material și imaterialAplicativ2020-01-01 - 2023-12-31
2021
Patrimoniul cultural este un factor important al identităţii, un element esenţial al dezvoltării social-economice, o sursă de cunoaştere şi de creaţie. Convenţia FARO (2005), prezintă patrimoniul drept „resursă a dezvoltării umane, mijloc de intensificare a diversităţii culturale şi a promovării dialogului intercultural, model de dezvoltare socială şi economică bazat pe principiile utilizării durabile a resurselor”. Strategia patrimoniului cultural european pentru secolul XXI defineşte rolul patrimoniului cultural în viaţa societăţii punând accent pe identificarea şi cercetarea patrimoniului în scopul îmbunătăţirii calităţii vieţii cetăţeanului european. Instituţia muzeală, începând cu secolul al XIX-lea conservează, păstrează memoria istorică şi pune la dispoziţia publicului bunurile culturale de patrimoniu. În societatea contemporană este importantă problema păstrării valorilor care asigură autoidentificarea şi continuitatea în dezvoltarea societăţii şi a personalităţii. Trecerea de la declaraţiile anterioare de utilizare a patrimoniului la valorificare – este tendinţa dezvoltării socio-culturale contemporane. Nivelul de valorificare a patrimoniului determină şi nivelul de dezvoltare a societăţii. Instituţia muzeală îşi îndreaptă atenţia spre valorificare pentru satisfacerea solicitărilor societăţii contemporane Aceasta se datorează importanţei factorilor socio-culturali ca pârghii principale ale dezvoltării socio-economice durabile. Reevaluarea importanţei ştiinţifice, culturale a patrimoniului, impune îndreptarea atenţiei către domenii vizate mai puţin anterior, precum cercetarea şi valorificarea unor colecţii de bunuri muzeale, rolul lor în dezvoltarea unei societăţi durabile, utilizându-le ca resursă culturală, economică şi politică. Identificarea unor colecţii de patrimoniu şi valorificarea lor prin cercetare, interpretare şi prezentare este şi tema proiectului, nostru, proiect care îşi propune câteva direcţii importante de cercetare: - analiza, sistematizarea şi valorificarea ştiinţifică a colecţiilor arheologice din diferite perioade istorice și aparținând unor complexe culturale deosebite cronologic și geografic, - documentarea, cercetarea şi valorificarea ştiinţifică a fondurilor de bunuri muzeale: colecţia de documente şi fotografii; fondurile nominale ale unor personalităţi marcante ale vieţii social-politice şi culturale ale Basarabiei (sec.XIX- 1940); - analiza/teoretizarea procesului de muzeificare a moştenirii culturale ca modalitate de valorificare a patrimoniului cultural; - interpretarea patrimoniului în scop ştiinţific, didactic, educativ, etc. Realizarea proiectului va contribui la sistematizarea ştiinţifică a colecţiilor muzeale, valorificarea lor ştiinţifică şi publică, promovarea moştenirii culturale naţionale în ţară şi peste hotare, creşterea responsabilităţii individuale şi colective faţă de protejarea patrimoniului cultural, conştientizarea valorilor transmise de patrimoniul muzeal, va conduce la explorarea patrimoniului ca sursă de cunoaştere, inspiraţie şi creativitate. Când vorbim despre patrimoniu, valoarea este atributul determinant şi stă la baza deciziilor legate de valorificarea patrimoniului privind păstrarea memoriei istorice. Diseminarea rezultatelor proiectului va contribui la crearea unei societăţi formate din consumatori conştienţi, educaţi şi informaţi asupra valorii culturale a patrimoniului, ce rezultă din cumulul unui complex de valori de ordin estetic, spiritual, social, istoric, simbolic.