Evoluția istorică a Moldovei din antichitate până în epoca modernă în contextul cultivizației europene. Basarabia în cadrul imperiului Rus. Sinteză academică, studii, documente și materiale didactice. Partea I

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Cereteu Igor Ion
20.80009.0807.36
Institutul de Istorie
Proiecte din cadrul programelor de stat
IV.3) Patrimoniu material și imaterialAplicativ2020-01-01 - 2023-12-31
2021
Cercetările efectuate în domeniul istoriei în condițiile democrației și libertății de expresie, după obținerea independenței de stat a Republicii Moldova, în anul 1991, s-au soldat cu editarea a numeroase monogra-fii, studii și materiale istorice, care în totalitatea lor, au creat o bază temeinică pentru regândirea evoluției istorice a spațiului geografic în care s-a constituit și a evoluat de-a lungul secolelor poporul nostru. Drept urmare, pentru prima dată, proiectul propus cuprinde două vo-lume de sinteză privind evoluția istorică a spațiului dintre Carpați, Nis-tru, Dunăre și Marea Neagră din antichitate până la sfârșitul epocii moderne. Volumul I va cuprinde perioada istorică până la sfârșitul anilor ’50 ai se. XIX (cca 80 c. a.), iar în volumul II va fi inclusă peri-oada de la anexarea teritoriului dintre Prut și Nistru de către Imperiul Rus (1812) până la Unirea Basarabiei cu România (1918) (70 c. a.). Pe lângă aceste două sinteze proiectul include o serie de investigații, culegeri de documente și materiale inedite, care completează baza isto-riografică și izvoristică a acestora, încât proiectul vine cu o complexă viziune asupra trecutului nostru sub aspect economic, social-politic, cultural și educațional în contextul civilizației românești și europene, va răspunde la provocările societale. Acest proiect face corp comun cu proiectul Spațiul pruto-nistrean în epoca contemporană: Basarabia, RASSM, RSSM și Republica Moldova. Sinteză academică, studii, documente și materiale didactice. (vol. 3, 4, 5), în care este prezentată evoluția istorică a acestui spaţiu din 1918 până în zilele noastre.