Migrația, schimbări demografice și politici de stabilizare a situației

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Gagauz Olga Evsei
20.80009.0807.21
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Proiecte din cadrul programelor de stat
IV.2) Migrația, diaspora și schimbările sociodemograficeAplicativ2020-01-01 - 2023-12-31
2021
În prezent, migrația și schimbările demografice prezintă una din cele mai importante provocări pentru Republica Moldova, având un impact multiplu asupra tuturor domeniilor vieții sociale. Specificul structurii pe vârste a populației, ce se manifestă prin instalarea tendinței de scădere a numărului populației, îmbătrânirea demografică rapidă și reducerea proporției populației în vârstă aptă de muncă, în special celor de vârstă tânără, sunt identificate drept riscuri pentru asigurarea creșterii economice durabile și bunăstării populației. Situația se complică prin faptul că odată cu globalizarea și intensificarea interacțiunii regionale, dinamica populației în Republica Moldova într-o măsură tot mai mare este influențată de situația economică, sociodemografică și politicile migraționale ale altor țări, care pot impulsiona emigrația sau imigrația populației. În acest context, monitorizarea continuă a proceselor demografice, previziunea dinamicii prospective a acestora și evaluarea impactului asupra diferitelor sisteme sociale (educație, sănătate, piața muncii, sistemul de pensionare), precum și monitorizarea eficienței politicilor sociodemografice implementate prezintă o actualitate deosebită. Scopul general al proiectului constituie evaluarea tendințelor principale în evoluția populației Republicii Moldova până în anul 2040 și identificarea celor mai importante consecințe economice și sociale ale migrației și schimbărilor demografice în baza cercetării aprofundate a proceselor demografice și factorilor determinanți ai acestora, utilizând cele mai recente date statistice, analiza cros sectorială a politicilor publice, precum și fundamentarea măsurilor de stabilizare a situației. Baza teoretico-metodologică a cercetării constituie teoria tranziției demografice. Migrația și schimbările demografice vor fi examinate atât din perspectiva universală, globală, cât și în contextul specific național, ceea ce va permite realizarea analizei științifice complexe a perspectivelor de dezvoltare demografică și socioeconomică a țării. Proiectul se va axa pe o abordare interdisciplinară în studierea principalelor procese demografice (fertilitatea, mortalitatea și migrația), precum și a factorilor care influențează dinamica acestora prin aplicarea metodelor de analiză demografică, statistică și socioeconomică, instrumentelor speciale de monitorizare a situației demografice. Proiectul prevede realizarea analizei comprehensive a dinamicii populației și proceselor demografice în Republica Moldova în perioada de independență, elaborarea prognozei demografice seria 2020-2040, prognozelor funcționale, publicarea raportului ”Populația Republicii Moldova la 30 de ani de independență: provocări principale și politici necesare”. Obiectivele principale ale proiectului sunt în concordanță cu documentele de politici implementate în Republica Moldova: Strategia națională de dezvoltare ”Moldova 2030”, Obiectivele de Dezvoltare Durabilă, Programul național strategic în domeniul securității demografice (2011-2025), Programul de integrare a problemelor îmbătrânirii în politici (2014). Rezultatele cercetării pot fi utilizate de autoritățile publice executive la nivel național și local pentru creșterea calității de monitorizare a proceselor demografice, îmbunătățirea sistemului de criterii și indicatori utilizați pentru evaluarea situației demografice și analiza eficienței politicilor publice; de asemenea în activitatea organelor guvernamentale, ministerelor și departamentelor responsabile pentru dezvoltarea strategică a politicilor în domeniul pieței muncii, migrației, politicilor familiale, sănătății, protecției și asigurării sociale.