Cercetarea şi conservarea florei vasculare şi macromicobiotei R.M.

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Ghendov Veaceslav Stepan
20.80009.7007.22
Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
Proiecte din cadrul programelor de stat
III.5) Conservarea biodiversitățiiFundamental2020-01-01 - 2023-12-31
2021
Evaluarea patrimoniului natural, conservarea biodiversității și utilizarea durabilă a resurselor vegetale depind în bună parte de acuratețea informațiilor referitoare la compoziția speciilor, la locul și rolul lor în ecosistemele naturale. Cercetările asupra florei spontane, asociate cu activități de conservare ex situ prin menținerea, gestionarea și evaluarea colecțiilor de plante vii cu importanță economică, specii amenințate și rare, herbare în scopuri științifice și educaționale, de altfel, aceasta fiind și misiunea de bază a Grădinii Botanice Naționale, dar și numeroasele cerințe și prevederi ale legislației în vigoare naționale și internaționale (Acordul de Asociere UE–RM, Strategia de mediu pentru anii 2014-2023, Strategia privind diversitatea biologică a R. Molodova, Legea cu privire la Cartea Roșie a R. Moldova, Legea regnului vegetal, Tratatul internațional privind Resursele Genetice Vegetale pentru Alimentație și Agricultură și a.) reprezintă motivele-cheie care impun formularea și realizarea următoarelor obiective principale: - efectuarea cercetărilor asupra florei spontane, în vederea monitorizării și conservării diversității plantelor și habitatelor pe care acestea le populează, asociate cu activități de repopulare a speciilor de plante amenințate cu dispariția, de interes național și comunitar; - cercetarea resurselor de plante cu importanță științifică și economică, precum și implementarea unor tehnici de conservare ex situ, pe baze științifice (colecții de plante vii, de semințe, de herbar) pentru optimizarea valorificării acestora prin cultivarea și perpetuarea lor, și prin urmare reducerea presiunii asupra habitatelor naturale. Tematica de cercetare se realizează interdisciplinar și are atât caracter fundamental, cât și implicații de ordin aplicativ în concordanță cu prioritățile și direcțiile strategice ale guvernului în domeniul mediului și conservării biodiversității. În context european cercetările vizează, la fel, programele de conservare a biodiversității, implicit utilizarea rațională a resurselor genetice vegetale și păstrarea lor pentru generațiile viitoare. Prin atingerea obiectivelor propuse în cadrul acestui proiect va fi stabilită componența florei vasculare și macromicobiotei din Republica Moldova, initiate și demarate studii de monitorizare și repopulare a speciilor rare de importanță comunitară (inclusiv cele cu valoare economică), precum și editarea, în premieră a monografiei “Flora Basarabiei“, vol. 3, 4 și 5. Prin activitățile de cercetare și conservare ex situ a genofondului de plante utile existent în colecțiile Grădinii Botanice Naționale, proiectul vine cu o contribuție deosebită pe segmentul păstrării în condiții de siguranță a diversității vegetale relevante pentru securitatea alimentară și protejarea mediului ambiant. Rezultatele proiectului se vor regăsi în 6 lucrări cu caracter enciclopedic şi original care vor servi ca bază ştiinţifică absolut utilă pentru programele de instruire şi educație ecologică, pentru perfectarea legislaţiei cu privire la conservarea plantelor rare, elaborarea Cadastrului lumii vegetale, dar și pentru promovarea ideilor de valorificare și utilizare a diversității plantelor medicinale, aromatice, condimentare din colecțiile Grădinii Botanice. Proiectul vizează, ca prioritate și dezvoltarea colaborării internaționale, a conexiunii cercetărilor interdisciplinare cu perspectiva participării în proiecte internaționale: Horizon 2014-2020, Horizon Europe 2021-2027, Interreg.