Introducerea şi elaborarea tehnologiilor de multiplicare şi cultivare prin tehnici convenționale şi culturi in vitro a speciilor de plante lemnoase noi.

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Bucaţel Vasile Alexei
20.80009.7007.19
Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
Proiecte din cadrul programelor de stat
III.5) Conservarea biodiversitățiiAplicativ2020-01-01 - 2023-12-31
2021
Proiectul prevede studierea particularităţilor bioecologice și elaborarea tehnologiilor de multiplicare și cultivare prin tehniсi clasice și culturi in vitro la speciile şi cultivarurile noi de plante lemnoase ornamentale, arbuşti fructiferi de interes economic sporit: Lycium L., Amelanchier L., Actinidia Lindl., Lonicera L., Rubus L., Chaenomeles Lindl., forme şi soiuri de nucifere (Juglans L., Carya Nutt.) etc. Spațiile verzi din localitățile rurale și urbane reprezintă pentru societatea modernă o valoare polivalentă. Prin amplasarea rațională a plantelor e posibilă reglarea favorabilă a temperaturii și umidității relative a aerului, amenajarea locurilor pentru odihnă și plimbări, înfrumusețarea aspectului clădirilor și comunicarea expresivității ansamblurilor arhitectonice. Urbanizarea mereu crescândă stabilește noi cerințe atât față de asortimentul arborilor și arbuștilor ornamentali cât și față de calitatea și aspectul artistic al spațiilor verzi. În legătură cu schimbările climatice din ultimul timp, secetele consecutive de mai mulți ani la rând, se pretinde la o diversitate de specii lemnoase ornamentale, potrivite pentru utilizarea acestora în diferite tipuri de spații verzi. Microclonarea speciilor noi valoroase de plante, aplicaţie de avangardă a biotehnologiilor moderne, privind multiplicarea fitodiversității spontane, ornamentale și cultivate, asigură obţinerea de material săditor cu înaltă valoare biologică, ce răspunde unor criterii importante: uniformitatea genetică, calitatea materialului săditor, fiind totodată şi o metodă de eliberare de agenţi patogeni a materialului săditor. În ultimii ani au crescut cerinţele faţă de plante arbustive noi și nucifere, astfel contribuind direct la rezolvarea Programului alimentar și sanării populației. Crearea plantaţiilor industriale de culturi noi cu interes sporit pentru Republica Moldova este un imperativ al zilei, care se înscrie în realizarea acestui program. Necesitatea cultivării şi reproducerii acestor plante reese din interesul deosebit faţă de arbuşti fructiferi. Prin acest proiect se urmăreşte optimizarea tehnologiilor de înmulţire in vitro pentru noi specii de arbuşti fructiferi şi ornamentali. Valoarea practică a introducției se conchide în selectarea din marea biodiversitate autohtonă și alohtonă a celor mai prețioși taxoni de plante lemnoase, care corespund cerințelor actuale. Posibilitățile potențiale a multor specii, cultivaruri de plante se manifestă numai în cazul introducției lor în cultură. Cercetările preconizate în acest proiect prevăd aplicarea metodelor clasice și celor de culturi in vitro, în scopul obținerii materialului săditor de înaltă calitate, adecvat condițiilor pedoclimatice ale Republicii Moldova. Cultura in vitro deschide un șir de mijloace pentru realizări practice legate de reproducerea plantelor unicat. Ca rezultat vor fi evidenţiate și multiplicate noi specii şi cultivaruri de plante lemnoase ornamentale, arbuşti fructiferi noi, forme şi soiuri de nucifere valoroase pentru economie