Implementarea metodei de capilaroscopie in vivo a pliului unghial pentru diagnosticul precoce a maladiilor difuze a țesutului conjunctiv în Republica Moldova

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Rotaru Larisa Andrei
17.80015.8007.215T
IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
Proiecte de inovare şi transfer tehnologic
Sănătate şi BiomedicinăTransfer tehnologic2020-01-01 - 2017-12-31
2017
 Implementarea capilaroscopiei in vivo a pliului unghial în practica de diagnostic a maladiilor difuze ale țesutului conjunctiv.  Reducerea perioadei de spitalizare a pacienților în secțiile de Artrologie și Reumatologie, cât și a perioadei de la debutul maladiei până la stabilirea diagnosticului.  Ghidarea clinicienilor în selectarea tratamentului patogenetic individual pentru fiecare pacient, cât și monitorizarea evoluției în dinamică, răspunsului la tratament.  Aplicarea în practica clinică a asocierii metodei capilaroscopice împreună cu analizele lichidului sinovial și biochimico-imunologice, cât și radiografiei, CT și RMN.  Elaborarea strategiei naționale de depistare precoce a cazurilor posibile de maladii difuze ale țesutului conjunctiv pentru referirea ulterioară către centrul național organizat în incinta Laboratorului de Reumatologie a Spitalului Clinic Republican.  Ghid național de diagnosticare și conduită în maladiile difuze ale țesutului conjunctiv.  Publicarea a 3 articole în revistele de specialitate în țară și peste hotare care să conțină rezultatele implementării proiectului.
2017
158.3
2017
0.0