Implementarea tehnologiei inovatoare de economisire a resurselor energetice în producerea vinurilor de calitate înaltă.

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Cara Serghei Vasili
16.80015.5007.205T
TOMAI-VINEX SA
Proiecte de inovare şi transfer tehnologic
Materiale, tehnologii şi produse inovativeTransfer tehnologic2016-07-01 - 2016-12-31
2016
Patentarea tehnologiei fermentării materialelor vinicole cu controlul temperaturilor şi producerea vinului de calitate superioară cu cheltuieli reduse.
2016
700.0
2016
0.0