Particularităţile mecanismelor patogenetice, managementul ne-invaziv si neurochirurgical al AVC ischemic în populația RM.

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Groppa Stanislav Alexandru
15.856.04.01A
IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Proiecte din cadrul programelor de stat
Sănătate şi BiomedicinăAplicativ2015-03-01 - 2016-12-31
2015
Elaborarea acordului informat al pacienţilor eligibili pentru studiu. Elaborarea criteriilor de includere și excludere a pacienţilor pentru cerce- tare. Aprecierea nivelelor de risc apreciate prin trei scoruri diferite (Framin- gham, SCORE şi Reynolds) pentru evenimente cardiovasculare prin sco- ruri într-o populaţie cu ateroscleroză periferică infraclinică. Aprecierea impactului celor două metode de stratificare a riscului (ultraso- nografie vasculară periferică vs. scoruri) asupra recomandărilor terapeutice în populaţia de pacienţi studiată.
2016
Elaborarea acordului informat a pacienţilor eligibili pentru studiu.Elaborarea criteriilor de includere si excludere a pacienţilor pentru cercetare.Aprecierea nivelelor de risc apreciate prin trei scoruri diferite (Framingham, SCORE şi Reynolds) pentru evenimente cardiovasculare prin scoruri într-o populaţie cu ateroscleroză periferică infraclinică; Aprecierea impactului celor două metode de stratificare a riscului (ultrasonografie vasculară periferică VS. SCORURI) asupra recomandărilor terapeutice în populaţia de pacienţi studiată.Reducerea numărului de AVC-uri primareReducerea numărului de AVC-uri repetateRecuperarea neurologica mai rapidă la pacienţii operaţi pentru boală stenozantă a vaselor precerebrae cu AVC instalatReducerea gradului de risc operatorConfirmarea sau infirmarea existentei fenomenului de stupefiere cerebrală.
2015
170.0
2016
170.0
2015
0.0
2016
0.0