Tratamentul chirurgical al afecţiunilor complexului valvular aortic şi aortei ascendente

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Batrînac Aureliu Anatolie - 2015
dr. Morozan Vladislav Ion - 2016
dr. Morozan Vladislav Ion - 2017
15.817.04.22A
IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Sănătate şi BiomedicinăAplicativ2020-01-01 - 2018-12-31
2015
Va fi elaborat chestionarul de studiu pentru pacienţii cu intervenţie la valva aortică şi aorta ascendentă. Se vor identifica factorii de risc primordiali determinanţi ai anevrismelor de aortă, identifica cauzele de apariţie a disecţiilor de aortă. Vor fi elaborate recomandările de includere a factorilor de risc identificaţi în criteriile de diagnostic al patologiilor aortei. Se vor întocmi algoritmul de diagnostic EchoCG al valvulopatiilor aortice, algoritmul de diagnostic angioCT al anevrismelor de aortă. Vor fi studiate 90 de fişe de observaţie a pacienţilor, operați pe valva aortică şi aorta ascendentă și investigaţi conform unui protocol de studiu unificat: - diagnostic funcţional - (ECG, EcoCG transtoracic) pre și postoperatoriu, examen radiologic, coronarografie cu/fără ventriculografie, aortografie, RMN, CT, monitoring invaziv hemodinamic perioperatoriu; - analize clinice şi biochimice la etapa de spitalizare; - cercetări microbiologice; - teste cu efort fizic. Vor fi analizate datele EchoCG angioCT ale anevrismelor de aortă. Se vor identifica datele clinice caracteristice pentru patologia aortei. Vor fi stabilite legăturile de corelare între datele clinice şi paraclinice, criteriile pentru tipul intervenţiei (urgent, programat). În baza datelor clinice și paraclinice vor fi elaborate recomandări referitoare la tactica de management a perioadei preoperatorii în patologia aortei. Va fi reevaluat protocolul preanestetic, elaborat protocolul de monitoring invaziv al hemodinamicii. Se vor sistematiza şi clasifica complica- ţiile specifice perioperatorii în patologia aortei.
2016
Va fi elaborat chestionarul de studiu pentru pacienţii cu intervenţie la valva aortică şi aorta ascendentă. Se vor identifica factorii de risc primordiali determinanţi ai anevrismelor de aorta, identifica cauzele de apariţie a disecţiilor de aorta. Vor fi elaborate recomandările de includere a factorilor de risc identificaţi în criteriile de diagnostic al patologiilor aortei. Se vor întocmi algoritmul de diagnostic EchoCG al valvulopatiilor aortic, algoritmul de diagnostic angioCT al anevrismelor de aorta. Vor fi studiate 90 de fişe de observaţie a pacienţilor operați pe valva aortică şi aorta ascendentă, și investigaţi conform unui protocol de studiu unificat: - diagnostic funcţional - (ECG, EcoCG transtoracic) pre- şi postoperatoriu, examen radiologic, coronarografie cu/fără ventriculografie, aortografie, RMN, CT, monitoring invaziv hemodinamic perioperatoriu, analize clinice şi biochimice la etapa de spitalizare, cercetări microbiologice, teste cu efort fizic. Vor fi analizate datele EchoCG. angioCT ale anevrismelor de aorta. Se vor identifica datele clinice caracteristice pentru patologia aortei. Vor fi stabilite legăturile de corelare între datele clinice şi paraclinice, criteriile pentru tipul intervenţiei (urgent, programat). În baza datelor clinice și paraclinice vor fi elaborate recomandări referitoare la tactica de management al perioadei preoperatorii în patologia aortei. Va fi reevaluat protocolul preanestetic,.elaborat protocolul de monitoring invaziv al hemodinamicii. Se vor sistematiza şi clasifica complicaţiile specifice perioperatorii în patologia aortei.
2017
Vor fi efectuate 60 de intervenţii chirurgicale la pacienţii cu patologia rădăcinii și aortei ascendente. În baza fişelor de staţionar şi anchetării pacienţilor operaţi vor fi studiate rezultatele imediate şi de durată (3-5 ani) în cazurile de substituire valvulară, plastie de valvă aortică, operaţii Bental, David. Se va determina eficiența metodelor de tratament chirurgical aplicat
2015
448.0
2016
470.9
2017
425.0
2015
0.0
2016
0.0
2017
0.0