Cercetări enciclopedice în contextul edificării societății bazate pe cunoaștere

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Manolache Constantin Mihail
15.817.06.08F
Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan“ a AȘM, IP
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Patrimoniul Naţional şi dezvoltarea societăţiiFundamental2020-01-01 - 2018-12-31
2015
Va fi definitivat Registrul general de termeni pentru „Enciclopedia Moldovei” în 10 volume. Vor fi elaborate, redactate și expertizate articole enciclopedice pentru „Enciclopedia Moldovei” în 10 volume. Vor fi elaborate hărți pentru „Enciclopedia Moldovei” în 10 volume. Va fi elaborată o bază de date de materiale ilustrative pentru „Enciclopedia Moldovei” în 10 volume. Vor fi elaborate și publicate studii teoretice și metodologice din domeniul cercetărilor enciclopedice.
2016
Va fi efectuată redactarea științifică și literară, machetarea și editarea enciclopediilor universale și tematice și alte studii științifice de profil. Va fi editată lucrarea „Enciclopedia Moldovei”, vol. I. Va fi elaborată și editată lucrarea consacrată aniversării a 25- a independenței Republicii Moldova „Republica Moldova. Enciclopedie”.
2017
Editarea volumului II al Enciclopediei Moldovei; Elaborarea volumului III al Enciclopediei Moldovei.
2015
6114.1
2016
6367.8
2017
6128.0
2015
0.0
2016
0.0
2017
0.0