Utilizarea compoziţiilor de microelemente şi microorganisme pentru ameliorarea fertilităţii solului în plantaţiile viticole

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Veliksar Sofia Gheorghe
12.820.14.03.STCU.A/5391
2012
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
2013
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Proiecte bilaterale
Biotehnologii agricole, fertilitatea solului şi securitatea alimentară.Aplicativ2020-01-01 - 2014-04-30
2012
Va fi evaluată acţiunea metaboliţilor microorganismelor şi complexului de microelemente asupra creşterii şi dezvoltării plantelor
2013
Va fi elucidat efectul complexului de microelemente aplicat împreună cu microorganisme asupra creşterii şi dezvoltării plantelor de viţă-de-vie cu scopul sporirii rezistenţei la factori nefavorabili de creştere. Va fi creat un procedeu efectiv de reglare a condiţiilor de creştere şi nutriţie a plantelor la solurile contaminate cu Cu şi pesticide, sporirea productivităţii şi rezistenţei la poluare şi temperaturi scăzute, îmbunătăţirea calităţii produselor, creşterea longevităţii viţei-de-vie.
2012
100.0
2013
96.2
2012
0.0
2013
0.0