Aprecierea stării funcționale a structurilor neuronale și de transmitere aferente și eferente a sistemului nervos central si periferic prin metoda examenului complex

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Groppa Stanislav Alexandru
14.824.04.189T
IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Proiecte de inovare şi transfer tehnologic
Sănătate şi BiomedicinăTransfer tehnologic2020-01-01 - 2015-12-31
2014
Vor fi studiate noi concepte de evaluare şi tratament, inclusiv lucrările internaţionale şi rezultatele obţinute în domeniu. Vor fi studiate parametrii tehnici ale modelelor existente şi utilizate în clinicile de performanţă. Vor fi achiziţionate resursele tehnice, amenajată sala pentru montarea utilajului și implementate cunoștințele de apreciere a stării funcționale a structurilor neuronale și de transmitere aferente și eferente a sistemului nervos central şi periferic prin metoda examenului complex.
2015
Va fi instalat echipamentul procurat. Va fi implementată metoda clinică la pacienţii cu patologii neurologice. Va fi efectuat examenul complex cu eliberarea concluziilor clinico-neurofiziologice la pacienții cu patologie neurologică. Vor fi analizate rezultatele și prezentat raportul final.
2014
250.0
2015
250.0
2014
250.0
2015
250.0