Particularităţile afectării cardiovasculare în spondiloartritele seronegative

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Russu Eugen Sergiu
14.819.04.10A
IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
Proiecte independente pentru tineri cercetători
Sănătate şi BiomedicinăAplicativ2014-01-01 - 2015-12-31
2014
Vor fi determinaţi parametrii clinici, biochimici şi imunologici a 150 pacienţi cu afectarea sistemului cardiovscular în spondiloartritele seronegative. Va fi completată baza de date a acestor pacienţi.
2015
Vor fi depistați factorii de risc caracteristici pentru pacienţii cu maladii ar- ticulare de tip inflamator (artrita reumatoidă, spondiloartritele seronega- tive și artritele infecțioase-virale) din Republica Moldova. Va fi stabilită ponderea agenților infecțioși incriminați în etiologia și patogenia bolii și a particularităților evolutive. Vor fi apreciați indicii epidemiologici ai maladiilor articulare de tip inflamator din Republica Moldova în baza creării Registru- lui. Vor fi definite particularităţile clinico-evolutive şi de debut ale pacienţilor cu boli articulare inflamatorii. Va fi depistată ponderea markerilor genetici în maladiile articulare inflamatorii specifici pentru populaţia Republicii Moldo- va. În baza datelor obținute vor fi depistați indicii de prognostic evolutiv a maladiilor articulare inflamatorii printre populaţia Republicii Moldova. Vor fi propuse metodele eficace de profilaxie şi tratament.
2014
80.0
2015
80.0
2014
0.0
2015
0.0