Ajustarea sectoarelor tehnologice de gestionare a deseurilor de producere galvano-metalice, substantelor si reagentilor chimice in produse consumabile (marfuri) – pigmente, pesticide.

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Şişcovschi Gheorghe
13.824.15.171T
Centrul chimico-tehnologic "Tenzor" SRL
Proiecte de inovare şi transfer tehnologic
Nanotehnologii, inginerie industrială, produse şi materiale noi.Transfer tehnologic2013-01-01 - 2013-12-31
2013
Vor fi implementate tehnologiile de prelucrare a deşeurilor galvano-metalice, substanţelor şi reactivelor chimice şi obţinerea produselor consumabile (mărfuri) – pigmenţi, pesticide. Vor fi fabricate 1,5-3 tone de fungicid „Oxicup”. Vor fi obţinute 1-1,5 tone de pigmenţi (coloranţi).
2014
Ajustarea instalatiilor tehnice a statiei de epurare si folosirea lor in organizarea implimentarii tehnologiilor de prelucrare a deseurilor de producere, substsntelor si reagentilor chimici in produse consumatoare,- pigmenti (coloranti) si pesticide (fungicide).
2013
75.0
2013
75.0