Dezvoltarea suportului informaţional pentru efectuarea studiilor scientometrice în Republica Moldova

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Cuciureanu Gheorghe Ion
13.817.18.05A
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Materiale, tehnologii şi produse inovativeAplicativ2013-01-01 - 2014-12-31
2013
Vor fi analizate sistemele informaţionale în sfera CDI din RM şi propuse recomandări de îmbunătăţire a funcţionalităţilor lor. Vor fi dezvoltate sistemele EXPERT online şi IBN în vederea generării de informaţii pentru studiile scientometrice. Vor fi iniţiate studii scientometrice privind sfera CDI din RM.
2014
Metodologii elaborate pentru asigurarea suportului analitico-informaţional în luarea deciziilor în CDI; Rapoarte şi studii scientometrice privind sfera CDI din Republica Moldova; Sistemele EXPERT online şi IBN dezvoltate în vederea generării de informaţii pentru studiile scientometrice.
2013
1595.5
2014
1595.5
2013
398.9
2014
398.9