Elaborarea mijloacelor tehnice pentru protecţia plantelor cu impactul minim asupra mediului ambiant şi eficienţă înaltă

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Molotcov Iurii Anatoli - 2013
dr. Molotcov Iurii Anatoli - 2014
dr. Molotcov Iurii Anatoli - 2012
dr.hab Chicu Boris Boris - 2011
11.817.04.37A
Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro“
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
BiotehnologieAplicativ2011-01-01 - 2014-12-31
2011
Vor fi argumentaţi teoretic parametrii de bază ai organului de lucru pentru captarea picăturilor la tratarea viţei de vie. Vor fi evaluate performanţele pulverizatoarelor existente şi elaborate recomandări privind utilizarea lor eficientă la tratarea plantelor. Vor fi elaborate, confecţionate, cercetate şi încercate rampa maşinii cu menţinerea pneumatică a jetului de pulverizare STR 16 – 2000, dispozitive pentru administrarea erbicidelor DEU 5 – 6, ansamblul de captare la maşina de stropit SVE, maşini pentru protecţia plantelor multianuale SLV 2000D (cu deflector separator), SLV 2000F (cu captarea frontală a aerului).
2012
Vor fi argumentaţi teoretic parametrii ventilatorului şi sistemului pneumatic al maşinii de stropit STRP 16-2000. Va fi elaborată documentaţia tehnică, confecţionată şi cercetată macheta maşinii STRP 16. Va fi elaborată documentaţia de construcţie, confecţionate, cercetate şi încercate în condiţii de cîmp mostrele experimentale ale maşinilor de stropit SVE (ecologică), SLV 2000F (cu captarea frontală a aerului), a dispozitivului DR 16. Vor fi perfecţionate şi supuse încercărilor exploataţionale dispozitivele DEU 5-6 (administrarea erbicidelor), DRC 12 (cu rampa compactă) şi maşina de stropit tractată SLV 1000M.
2013
Va fi efectuat studiul de fezabilitate a construcţiilor echipamentelor pentru protecţia tulpinilor arborilor de erbicide EPT şi ale dispozitivelor cu sistem electrostatic de pulverizare. Va fi confecţionată, cercetată macheta dispozitivului cu sistem electrostatic de pulverizare SEP. Va fi elaborat şi confecţionat standul pentru cercetarea şi încercarea maşinilor de stropit. Vor fi cercetate maşinile de stropit cu rampă cu scopul majorării fi abilităţii şi durabilităţii de funcţionare. Va fi elaborată documentaţia de construcţie, confecţionate, cercetate şi încercate mostrele experimentale ale dispozitivului pentru administrarea erbicidelor DEU 2,5-4, ale maşinii de stropit SLV 2000R, maşinii STRP 16 cu menţinerea pneumatică a jetului de pulverizare, maşinii ecologice SVE, agregatului pentru transportarea apei ATA 4000. Vor fi perfecţionate şi supuse încercărilor de exploatare la Staţia de Stat pentru Încercarea Maşinilor dispozitivul DEU 2,5-4, agregatul ATA 4000, dispozitivul cu rampă DR 12P şi maşina SLV 2000R.
2014
Va fi efectuat studiul de prefezabilitate al construcţiilor dispozitivelor pentru administrarea erbicidelor şi ale maşinilor de stropit în plantaţii cutulpini viguroase. Va fi elaborată documentaţia de schiţă, confecţionate, cercetate modelele experimentale ale ansamblului de ventilaţie-pulverizare SNU 2000 M şi maşinii de stropit SNU 2000 Turbo. Va fi elaborată documentaţia de schiţă, confecţionate şi cercetate echipamentulEPT pentru protecţia tulpinilor de erbicide, maşina de stropit SLV 2000 FR, dispozitivul cu rampă uşurat cu cablu DRU 12 C. Va fi elaborată documentaţia de construcţie, perfecţionat modelul experimental al maşinii de stropit STRP 16-2000. Vor fi ajustate sistemele pneumatice şi hidraulice ale modelului experimental al maşinii de stropit STRP 16-2000. Va fi elaborată şi corectată documentaţia de construcţie, perfecţionate, supuse încercărilor prealabile şi de recepţie a modelelor experimentale a maşinilor de stropit STR 21-2000M, SVE, SLV 2000R, a agregatului pentru transportarea apei ATA 4000, a dispozitivului cu rampă DR 12/16 P. Va fi elaborată documentaţia tehnică şi confecţionat stand pentru cercetarea parametrilor aerodinamici ai ventilatorului axial. Va fi corectată documentaţia de construcţie şi perfecţionat stand pentru cercetarea şi încercarea maşinilor de stropit. Vor fi întocmite trei standarde de firmă şi două certificate de conformitate pentru mijloace tehnice elaborate de către specialiştii ITA „Mecagro”. Vor fi pregătite materiale pentru promovarea realizărilor tehnico-ştiinţifice pe piaţa din Republica Moldova şi cea externă. Va fi realizată participarea la seminare de diferite niveluri, expoziţii naţionale şi internaţionale.
2011
772.0
2012
772.0
2013
1168.1
2014
1293.8
2011
0.0
2012
0.0
2013
0.0
2014
0.0