Noi organo-electori legaţi de polimeri, obţinuţi din resurse renovabile

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Macaev Fliur Zainutdin
09.820.05.08GF
Institutul de Chimie al AŞM
Proiecte bilaterale
Nanotehnologii, inginerie industrială, produse şi materiale noi.2009-01-01 - 2009-12-31
2009
Vor fi elaborate metode de sinteză a polimerilor optic activi. Va fi efectuată testarea activităţii catalitice a chironilor sintetizaţi.
2009
150.0
2009
0.0