Materiale şi structuri nanoporoase cu gradient de porozitate variabil pentru aplicaţii in optică şi optoelectronică

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Ghimpu Lidia Zaharia
10.820.05.11BF
Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM
Proiecte bilaterale
Nanotehnologii, inginerie industrială, produse şi materiale noi.Fundamental2010-04-01 - 2011-12-31
2010
Vor fi obţinute straturi nanoporoase ale materialelor (ZnSe, ZnO) cu gradient variabil de porozitate de la suprafaţă în adâncul suporturilor cristaline şi amorfe pentru obţinerea caracteristicilor optice necesare. Vor fi obţinute nanostructuri cu proprietăţi optice dirijate datorită gradientului de porozitate. Vor fi obţinute nanostraturi de СuInS2, CuInSe2 şi МgF2 cu gradient variabil de porozitate pentru utilizarea lor în optoelectronică, fotovoltaică, nanofotonică.
2011
Vor fi obţinute straturi nanoporoase din materiale (Si, InP, TiO2, ZnSe şi ZnO) cu gradient variabil de porozitate de la suprafaţă în adâncul suporturilor cristaline şi amorfe pentru obţinerea caracteristicilor optice necesare.
2010
75.0
2011
75.0
2010
0.0
2011
0.0