Aplicarea Georadarul pentru investigaţii geologice şi geoecologice complexe

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Bogdevici Oleg Petru
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Proiecte independente de procurare a echipamentului
Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă.Aplicativ2010-01-01 - 2010-12-31
2010
Datele noi despre proprietăţilor fizico-mecanice ale solurilor şi rocilor în masiv prin control fără sondaj; stabilirea serviciul geologic contemporan în domeniu investigării geotehnice, proceselor geologice nefavorabile, hidrogeologice, geoecologice, etc. Optimizarea explorării geologice pentru diferite sarcini practice cu costul redus. Elaborarea recomandărilor pentru atestarea metodei şi echipamentului „Georagar” în sistema de standardizare a republicii în diferite domenii: construcţie, stării excepţionale, evaluarea loturilor poluate.
2010
360.0
2010
140.0