POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZВсе

Поиск исполнителей:
Расширенный поиск Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate: 56

41Popa A.
Doctor Habilitat în economie
08.00.05 Economie şi management
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
42Răileanu V. I.
Doctor Habilitat în economie
08.00.14 Economia mondiala si relatii economice internationale
Profesor universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
43Roşca P.
Doctor Habilitat în economie
08.00.14 Economia mondiala si relatii economice internationale
Profesor universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
44Şavga L. A.
Doctor Habilitat în economie
08.00.05 Economie şi management
Profesor universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
45Secrieru A. P.
Doctor Habilitat în economie
08.00.10 Finante, moneda si credit
Profesor universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
46Şişcan S.
Doctor Habilitat în economie
08.00.05 Economie şi management
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
47Stratan A. N.
Doctor Habilitat în economie
08.00.05 Economie şi management
Profesor universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
48Ţâu N.
Doctor Habilitat în economie
08.00.14 Economia mondiala si relatii economice internationale
Profesor universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
49Timofti E. V.
Doctor Habilitat în economie
08.00.05 Economie şi management
Profesor universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
50Tuhari T. I.
Doctor Habilitat în economie
08.00.12 Contabilitate; audit; analiză economică
Profesor universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
51Ţurcanu V.
Doctor Habilitat în economie
08.00.12 Contabilitate; audit; analiză economică
Profesor universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
52Turcov E.
Doctor Habilitat în economie
08.00.05 Economie şi management
Profesor universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
53Ulian G. P.
Doctor Habilitat în economie
08.00.05 Economie şi management
Profesor universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
54Urechean S.
Doctor Habilitat în economie
08.00.05 Economie şi management
55Varban S.
Doctor Habilitat în economie
08.00.05 Economie şi management
Profesor universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
56Zbârciog V.
Doctor Habilitat în economie
08.00.01 Economie politică; doctrine economice
Profesor universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)