POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZВсе

Поиск исполнителей:
Расширенный поиск Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate: 275

21Bălănel D. I.
Doctor în pedagogie
13.00.01 Pedagogie generala
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
22Bâlici V. Ş.
Doctor în pedagogie
13.00.01 Pedagogie generala
Conferenţiar cercetător
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
23Balint G. B.
Doctor în pedagogie
13.00.04 Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
24Bălteanu V.
Doctor în pedagogie
13.00.04 Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
25Baraliuc N. G.
Doctor în pedagogie
13.00.01 Pedagogie generala
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
26Bencheci M.
Doctor în pedagogie
13.00.08 Teoria şi metodologia instruirii profesionale
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
27Berzoi L.
Doctor în pedagogie
13.00.02 Teoria şi metodica instruirii
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
28Bîrnaz N. S.
Doctor în pedagogie
13.00.01 Pedagogie generala
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
29Bizon C.
Doctor în pedagogie
13.00.04 Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
30Blaja-Vitcovschii A.
Doctor în pedagogie
13.00.02 Teoria şi metodica instruirii
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
31Bocancea V. N.
Doctor în pedagogie
13.00.02 Teoria şi metodica instruirii
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
32Boian I. P.
Doctor în pedagogie
13.00.01 Pedagogie generala
Conferenţiar cercetător
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
33Bolocan V. C.
Doctor în pedagogie
13.00.02 Teoria şi metodica instruirii
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
34Bondoc Ionescu D.
Doctor în pedagogie
13.00.04 Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
35Botezatu L. C.
Doctor în pedagogie
13.00.01 Pedagogie generala
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
36Botnari V. D.
Doctor în pedagogie
13.00.02 Teoria şi metodica instruirii
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
37Brăduleac I.
Doctor în pedagogie
13.00.02 Teoria şi metodica instruirii
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
38Braghiş M.
Doctor în pedagogie
13.00.01 Pedagogie generala
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
39Budevici-Puiu L.
Doctor în pedagogie
13.00.04 Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Profesor universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
40Budnic A.
Doctor în pedagogie
13.00.02 Teoria şi metodica instruirii
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)