POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZВсе

Поиск исполнителей:
Расширенный поиск Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate: 334

21Bilan D. I.
Doctor în ştiinţe chimice
143.01. Chimie organică
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
22Bîrsa M. N.
Doctor în ştiinţe biologice
163.04. Microbiologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
23Bîzgan S. S.
Doctor în ştiinţe fizice
131.03. Fizică statistică şi cinetică
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
24Blaja S.
Doctor în ştiinţe chimice
143.04. Chimie bioorganică, chimia compuşilor naturali şi fiziologic activi
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
25Blic L.
Doctor în ştiinţe agricole
06.02.04 Tehnologia creşterii animalelor şi obţinerii produselor animaliere
26Blonschi V.
Doctor în ştiinţe chimice
145.02. Chimia ecologică a apei
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
27Boaghii I. V.
Doctor în ştiinţe agricole
06.01.01 Agrotehnica
Conferenţiar cercetător
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
28Bogdan-Golubi N.
Doctor în ştiinţe biologice
167.01. Biotehnologie, bionanotehnologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
29Borodin N. N.
Doctor în ştiinţe biologice
165.03. Ihtiologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
30Borozan P. A.
Doctor în ştiinţe agricole
06.01.05 Ameliorarea si producerea semintelor
Conferenţiar cercetător
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
31Botezat O. I.
Doctor în ştiinţe chimice
144.07. Chimia corpului solid
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
32Botnarenco P. M.
Doctor în ştiinţe agricole
06.01.05 Ameliorarea si producerea semintelor
Conferenţiar cercetător
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
33Botnaru N. M.
Doctor în ştiinţe biologice
165.01. Fiziologia omului şi animalelor
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
34Boubătrîn I. N.
Doctor în ştiinţe agricole
06.01.11 Protectia plantelor
Conferenţiar cercetător
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
35Bradovschi V. A.
Doctor în ştiinţe agricole
06.01.11 Protectia plantelor
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
36Bragaru N.
Doctor în ştiinţe agricole
06.01.02 Imbunatatiri funciare
37Brânzilă I. V.
Doctor în ştiinţe agricole
06.01.09 Fitotehnie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
38Braşoveanu V. I.
Doctor în ştiinţe biologice
166.01. Ecologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
39Bratco D. N.
Doctor în ştiinţe agricole
06.01.08 Viticultura
Conferenţiar cercetător
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
40Braziţchii A.
Doctor în ştiinţe agricole
06.01.11 Protectia plantelor
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)