POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZВсе

Поиск исполнителей:
Расширенный поиск Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate: 4

1Alexandrov E. G.
Doctor Habilitat în agricultură, silvicultură şi acvacultură
411.04. Ameliorarea plantelor şi producerea seminţelor
Conferenţiar cercetător
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
2Coreţchi L. Ş.
Doctor Habilitat în agricultură, silvicultură şi acvacultură
411.09. Protecţia plantelor
Conferenţiar cercetător
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
3Iliev P. B.
Doctor Habilitat în agricultură, silvicultură şi acvacultură
411.08. Fitotehnie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
4Mihnea N. I.
Doctor Habilitat în agricultură, silvicultură şi acvacultură
411.04. Ameliorarea plantelor şi producerea seminţelor
Conferenţiar cercetător
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)