POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZВсе

Поиск исполнителей:
Расширенный поиск Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate: 37

1Andrieş S. V.
Doctor Habilitat în ştiinţe agricole
06.01.04 Agrochimie
Profesor cercetător
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
2Bahcivanji M. A.
Doctor Habilitat în ştiinţe agricole
06.02.02 Alimentaţia animalelor şi tehnologia furajelor
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
3Balan V. V.
Doctor Habilitat în ştiinţe agricole
06.01.07 Pomicultura
Profesor universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
4Balanuţă A. P.
Doctor Habilitat în ştiinţe agricole
Profesor universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
5Boincean B. P.
Doctor Habilitat în ştiinţe agricole
06.01.01 Agrotehnica
06.01.15 Agroecologie
Profesor cercetător
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
6Botnari V. T.
Doctor Habilitat în ştiinţe agricole
06.01.06 Legumicultura
Conferenţiar cercetător
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
7Bucarciuc V. F.
Doctor Habilitat în ştiinţe agricole
06.01.05 Ameliorarea si producerea semintelor
Profesor cercetător
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
8Caraman I. P.
Doctor Habilitat în ştiinţe agricole
06.01.07 Pomicultura
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
9Cerbari V. V.
Doctor Habilitat în ştiinţe agricole
06.01.03 Agropedologie
Profesor universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
10Chisili M. F.
Doctor Habilitat în ştiinţe agricole
06.01.08 Viticultura
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
11Cimpoieş G. P.
Doctor Habilitat în ştiinţe agricole
06.01.07 Pomicultura
Profesor universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
12Coşman S. I.
Doctor Habilitat în ştiinţe agricole
06.02.02 Alimentaţia animalelor şi tehnologia furajelor
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
13Dadu C. I.
Doctor Habilitat în ştiinţe agricole
06.01.07 Pomicultura
Profesor cercetător
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
14Derendovscaia A. I.
Doctor Habilitat în ştiinţe agricole
06.01.08 Viticultura
Profesor universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
15Donica I. N.
Doctor Habilitat în ştiinţe agricole
06.01.07 Pomicultura
Profesor cercetător
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
16Eremia N. G.
Doctor Habilitat în ştiinţe agricole
06.02.04 Tehnologia creşterii animalelor şi obţinerii produselor animaliere
Profesor universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
17Focşa V. F.
Doctor Habilitat în ştiinţe agricole
06.02.01 Ameliorarea şi biotehnologia reproducţiei animalelor
Conferenţiar cercetător
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
18Gonceariuc M. M.
Doctor Habilitat în ştiinţe agricole
06.01.05 Ameliorarea si producerea semintelor
Profesor cercetător
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
19Gumaniuc A. V.
Doctor Habilitat în ştiinţe agricole
06.01.01 Agrotehnica
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
20Lupaşcu G. A.
Doctor Habilitat în ştiinţe agricole
03.00.15 Genetica
06.01.11 Protectia plantelor
Profesor cercetător
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)