POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZВсе

Поиск исполнителей:
Расширенный поиск Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate: 19

1Barbăneagră T. G.
Doctor în filologie
621.05. Semiotică; semantică; pragmatică (cu specificarea limbii, după caz)
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
2Breahnă I.
Doctor în filologie
621.06. Teoria textului; analiza discursului; stilistică (cu specificarea limbii, după caz)
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
3Căruntu-Caraman L.
Doctor în filologie
621.04. Lexicologie şi lexicografie; terminologie şi limbaje specializate; traductologie (cu specificarea limbii, după caz)
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
4Caterenciuc S.
Doctor în filologie
621.02. Gramatică (cu specificarea limbii, după caz)
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
5Cebotaroş V.
Doctor în filologie
621.05. Semiotică; semantică; pragmatică (cu specificarea limbii, după caz)
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
6Chira O.
Doctor în filologie
621.04. Lexicologie şi lexicografie; terminologie şi limbaje specializate; traductologie (cu specificarea limbii, după caz)
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
7Dolgov V.
Doctor în filologie
621.04. Lexicologie şi lexicografie; terminologie şi limbaje specializate; traductologie (cu specificarea limbii, după caz)
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
8Guranda E.
Doctor în filologie
621.04. Lexicologie şi lexicografie; terminologie şi limbaje specializate; traductologie (cu specificarea limbii, după caz)
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
9Guţu S.
Doctor în filologie
621.06. Teoria textului; analiza discursului; stilistică (cu specificarea limbii, după caz)
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
10Ignatenco D. A.
Doctor în filologie
621.03. Fonetică şi fonologie; dialectologie; istoria limbii; sociolingvistică; etnolingvistică (cu specificarea limbii, după caz)
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
11Ignatiuc I.
Doctor în filologie
621.04. Lexicologie şi lexicografie; terminologie şi limbaje specializate; traductologie (cu specificarea limbii, după caz)
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
12Macari A.
Doctor în filologie
621.04. Lexicologie şi lexicografie; terminologie şi limbaje specializate; traductologie (cu specificarea limbii, după caz)
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
13Mascaliuc V.
Doctor în filologie
621.04. Lexicologie şi lexicografie; terminologie şi limbaje specializate; traductologie (cu specificarea limbii, după caz)
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
14Miglev I.
Doctor în filologie
621.01. Lingvistică generală; filosofia limbajului; psiholingvistică; lingvistică informatizată (cu specificarea limbii, după caz)
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
15Mursa M.
Doctor în filologie
622.02. Literatură universală şi comparată
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
16Romanova A. A.
Doctor în filologie
621.06. Teoria textului; analiza discursului; stilistică (cu specificarea limbii, după caz)
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
17Rotari (Balmus) D.
Doctor în filologie
622.01. Literatură română
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
18Rusnac-Frăsineanu M.
Doctor în filologie
622.01. Literatură română
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
19Sîrbu R. I.
Doctor în filologie
621.05. Semiotică; semantică; pragmatică (cu specificarea limbii, după caz)
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)