POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZВсе

Поиск исполнителей:
Расширенный поиск Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate: 275

1Acciu V. S.
Doctor în pedagogie
13.00.01 Pedagogie generala
Conferenţiar cercetător
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
2Afanas A. N.
Doctor în pedagogie
13.00.01 Pedagogie generala
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
3Aftimiciuc O. E.
Doctor în pedagogie
13.00.04 Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
4Ajlouni M.
Doctor în pedagogie
13.00.01 Pedagogie generala
5Al-Ajloni O.
Doctor în pedagogie
13.00.02 Teoria şi metodica instruirii
6Al-Hanakta M.
Doctor în pedagogie
13.00.01 Pedagogie generala
7Al-Momani M.
Doctor în pedagogie
13.00.01 Pedagogie generala
8Al-Nagrashi M.
Doctor în pedagogie
13.00.05 Teoria, metodica şi organizarea activităţii de culturalizare
9Al-Qadri Y.
Doctor în pedagogie
13.00.02 Teoria şi metodica instruirii
10Al-Shalabi A.
Doctor în pedagogie
13.00.01 Pedagogie generala
11AlDmour H.
Doctor în pedagogie
13.00.04 Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
12Andriţchi V. I.
Doctor în pedagogie
13.00.01 Pedagogie generala
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
13Antonescu L.
Doctor în pedagogie
13.00.02 Teoria şi metodica instruirii
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
14Arbuz-Spatari O.
Doctor în pedagogie
13.00.02 Teoria şi metodica instruirii
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
15Arhiliuc S. M.
Doctor în pedagogie
13.00.04 Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
16Arsene I.
Doctor în pedagogie
13.00.04 Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
17Atoum I.
Doctor în pedagogie
13.00.02 Teoria şi metodica instruirii
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
18Axentii I.
Doctor în pedagogie
13.00.01 Pedagogie generala
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
19Bairac R.
Doctor în pedagogie
13.00.01 Pedagogie generala
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
20Bălan I.
Doctor în pedagogie
13.00.01 Pedagogie generala