POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZВсе

Поиск исполнителей:
Расширенный поиск Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate: 142

1Alexandreanu-Sîtnic Z.
Doctor în istorie
07.00.02 Istoria romanilor
2Anton I.
Doctor în istorie
07.00.02 Istoria romanilor
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
3Antonova L.
Doctor în istorie
07.00.02 Istoria romanilor
4Argint-Căldare L. I.
Doctor în istorie
07.00.09 Teoria şi metodologia ştiinţelor istorice
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
5Atanasov N. C.
Doctor în istorie
07.00.02 Istoria romanilor
6Bacalov S. V.
Doctor în istorie
07.00.02 Istoria romanilor
Conferenţiar cercetător
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
7Bacumenco-Pîrnău L. V.
Doctor în istorie
07.00.06 Arheologie
Conferenţiar cercetător
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
8Bagrin M. I.
Doctor în istorie
07.00.03 Istoria universala
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
9Baidaus E.
Doctor în istorie
07.00.01 Istoria Moldovei
Conferenţiar universitar
10Banaru V.
Doctor în istorie
07.00.06 Arheologie
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
11Barbăroş E. A.
Doctor în istorie
07.00.01 Istoria Moldovei
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
12Bercu O.
Doctor în istorie
07.00.02 Istoria romanilor
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
13Bîrlădeanu V. E.
Doctor în istorie
07.00.02 Istoria romanilor
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
14Boldureanu A. I.
Doctor în istorie
07.00.06 Arheologie
Conferenţiar cercetător
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
15Borşevski A. P.
Doctor în istorie
07.00.03 Istoria universala
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
16Bostan V. I.
Doctor în istorie
07.00.02 Istoria romanilor
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
17Bragari N.
Doctor în istorie
07.00.02 Istoria romanilor
Conferenţiar universitar
18Budevici-Puiu A.
Doctor în istorie
07.00.02 Istoria romanilor
Profesor universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
19Bulmaga L. E.
Doctor în istorie
07.00.01 Istoria Moldovei
Conferenţiar cercetător
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
20Burlacu V. G.
Doctor în istorie
07.00.01 Istoria Moldovei
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)