POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZВсе

Поиск исполнителей:
Расширенный поиск Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate: 20

1Arîcu A. N.
Doctor Habilitat în chimie
02.00.10 Chimie bioorganică; chimia compuşilor naturali şi fiziologic activi
Conferenţiar cercetător
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
2Barbă N.
Doctor Habilitat în chimie
02.00.03 Chimie organica
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
3Bobeică V. A.
Doctor Habilitat în chimie
02.00.10 Chimie bioorganică; chimia compuşilor naturali şi fiziologic activi
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
4Bulhac I. I.
Doctor Habilitat în chimie
02.00.01 Chimie anorganica
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
5Ciobanu M. M.
Doctor Habilitat în chimie
02.00.04 Chimie fizica
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
6Colţa M. N.
Doctor Habilitat în chimie
02.00.10 Chimie bioorganică; chimia compuşilor naturali şi fiziologic activi
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
7Dicusar A. I.
Doctor Habilitat în chimie
02.00.05 Electrochimie
Profesor cercetător
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
8Duca G. G.
Doctor Habilitat în chimie
02.00.15 Cinetica chimica si cataliza
11.00.11 Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale
Profesor universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
9Gonţa M. V.
Doctor Habilitat în chimie
11.00.11 Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale
02.00.02 Chimie analitica
Profesor universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
10Gulea A. P.
Doctor Habilitat în chimie
02.00.01 Chimie anorganica
Profesor universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
11Guţanu V. L.
Doctor Habilitat în chimie
02.00.04 Chimie fizica
Profesor universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
12Guţu I. E.
Doctor Habilitat în chimie
02.00.03 Chimie organica
Profesor universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
13Macaev F. Z.
Doctor Habilitat în chimie
02.00.03 Chimie organica
Profesor cercetător
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
14Noviţchi G. V.
Doctor Habilitat în chimie
02.00.02 Chimie analitica
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
15Povar I. G.
Doctor Habilitat în chimie
02.00.04 Chimie fizica
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
16Rusu V. I.
Doctor Habilitat în chimie
02.00.04 Chimie fizica
Conferenţiar cercetător
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
17Samusi N.
Doctor Habilitat în chimie
02.00.01 Chimie anorganica
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
18Şaragov V. A.
Doctor Habilitat în chimie
02.00.04 Chimie fizica
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
19Simionescu C.
Doctor Habilitat în chimie
02.00.03 Chimie organica
20Ungur N. D.
Doctor Habilitat în chimie
02.00.10 Chimie bioorganică; chimia compuşilor naturali şi fiziologic activi
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)