POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZВсе

Поиск исполнителей:
Расширенный поиск Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate: 11

1Afanas A. N.
Doctor Habilitat în ştiinţe ale educaţiei
531.01. Teoria generală a educaţiei
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
2Antoci D. I.
Doctor Habilitat în ştiinţe ale educaţiei
531.01. Teoria generală a educaţiei
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
3Budevici-Puiu L.
Doctor Habilitat în ştiinţe ale educaţiei
533.04. Educaţie fizică, sport, kinetoterapie şi recreaţie
Profesor universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
4Daver M.
Doctor Habilitat în ştiinţe ale educaţiei
532.02. Didactică şcolară (pe trepte şi discipline de învăţămînt)
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
5Eni V.
Doctor Habilitat în ştiinţe ale educaţiei
531.01. Teoria generală a educaţiei
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
6Ghicov A. A.
Doctor Habilitat în ştiinţe ale educaţiei
532.02. Didactică şcolară (pe trepte şi discipline de învăţămînt)
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
7Goraş-Postică V.
Doctor Habilitat în ştiinţe ale educaţiei
531.01. Teoria generală a educaţiei
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
8Manolachi V. V.
Doctor Habilitat în ştiinţe ale educaţiei
533.04. Educaţie fizică, sport, kinetoterapie şi recreaţie
Profesor universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
9Mocrousov-Cuciuc E. S.
Doctor Habilitat în ştiinţe ale educaţiei
533.04. Educaţie fizică, sport, kinetoterapie şi recreaţie
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
10Şchiopu C.
Doctor Habilitat în ştiinţe ale educaţiei
532.02. Didactică şcolară (pe trepte şi discipline de învăţămînt)
Profesor universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
11Ţărnă E.
Doctor Habilitat în ştiinţe ale educaţiei
531.01. Teoria generală a educaţiei
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)