POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZВсе

Поиск исполнителей:
Расширенный поиск Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate: 13

1Anikin V. I.
Doctor Habilitat în ştiinţe politice
23.00.01 Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
2Beniuc V. A.
Doctor Habilitat în ştiinţe politice
23.00.01 Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
3Dessart F.
Doctor Habilitat în ştiinţe politice
23.00.01 Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
4Juc V. I.
Doctor Habilitat în ştiinţe politice
23.00.04 Teoria şi istoria relaţiilor internaţionale şi dezvoltării globale
Conferenţiar cercetător
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
5Marin C.
Doctor Habilitat în ştiinţe politice
23.00.01 Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
Profesor universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
6Marinescu C.
Doctor Habilitat în ştiinţe politice
23.00.01 Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
7Moraru V. Ş.
Doctor Habilitat în ştiinţe politice
23.00.01 Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
Profesor universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
8Moşneaga V.
Doctor Habilitat în ştiinţe politice
23.00.01 Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
Profesor universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
9Nazaria S. M.
Doctor Habilitat în ştiinţe politice
23.00.04 Teoria şi istoria relaţiilor internaţionale şi dezvoltării globale
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
10Roşca A. P.
Doctor Habilitat în ştiinţe politice
23.00.01 Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
Profesor universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
11Saca V. T.
Doctor Habilitat în ştiinţe politice
23.00.01 Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
Profesor universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
12Solomon C. A.
Doctor Habilitat în ştiinţe politice
23.00.01 Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
Profesor universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
13Teosa V.
Doctor Habilitat în ştiinţe politice
23.00.01 Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
Profesor universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)