Lista doctoranzi

Perioada înmatriculării:
От
pînă la
Lista studenților-doctoranzi înmatriculați la studii superioare de doctorat în anul universitar , a conducătorilor științifici și a temelor de cercetare